galigali

深夜回想-1

凌晨01:27 729人看过 0相似回忆
不知道为什么总想记录点什么,一边听着老歌一边写代码,感觉又回到了大学时期,当年听着歌,为了自己的梦想而整夜写着代码。
今夜本不想喝咖啡的,但依旧任性的泡了浓浓的咖啡,或许就是不想睡,只想在这里留下点东西,一会儿还要为了自己的梦想继续努力,明天还要继续为了生活奋斗,每天都要互换这两种状态,已经麻木了,生活有很多无奈,但梦想依然
                                                                              记录于深夜 01:27
  • 还没有人与他的回忆相似
0人有相似的回忆

登录后才可以评论登录 | 注册

使用其他帐号登录

0条评论

还没有评论